[email protected]
+421 905 536 326

Aktuality

Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu No. 1 (COVID-19)

Za posledné dva mesiace sme každý deň monitorovali vývoj v súvislosti s prepuknutím koronavírusu (COVID-19) a poskytovali sme poradenstvo a pravidelné aktualizácie. Keďže vírus bo detekovaný na viacerých miestach naprieč Európou, zintenzivňujeme reakciu našej organizácie.

Všetky výrobné závody skupiny HELIOS sa nachádzajú v Európe a pracujú nepretržite. V túto chvíľu si nie sme vedomí žiadnych prípadov koronavírusu, ktoré sa šíria medzi našimi zamestnancami alebo v rámci našich pobočiek. HELIOS si okrem toho udržuje silné postavenie, pokiaľ ide o zásoby a silne rozvinutú sieť s viacerými zdrojmi. Úzko komunikujeme aj s našimi dodávateľmi, aby sme zhodnotili potenciálne riziká v ich dodávateľských reťazcoch.

V súčasnej dobe stále neočakávame žiadny vplyv na náš dodávateľský reťazec v dôsledku prepuknutia koronavírusu. Keďže sa situácia v Taliansku mení každý deň a môže mať určitý vplyv na náš dodávateľský reťazec, budeme vás o tom ďalej informovať. To isté platí pre prevádzku našej spoločnosti Ecopolifix so sídlom v Taliansku, ktorá v súčasnosti vedie samostatnú komunikáciu so všetkými zákazníkmi a obchodnými partnermi.

V HELIOS sú bezpečnosť a zdravie důležité. Preto sme vypracovali niekoľko opatrení a pokynov, aby sa zabránilo možnému šíreniu infekcie koronavírusu na pracovisku a na služobných cestách, ako aj pokyny pre stretnutia, akcie a návštevníkov.

Na pracovisku:

• Často si umývajte ruky mydlom a vodou alebo používajte dezinfekčné prostriedky, ak nie sú k dispozícii voda a mydlo (podľa pokynov národných ústavov verejného zdravotníctva).
• Zamedzenie úzkého kontaktu s ľuďmi, ktorí vykazujú známky infekčního ochorenia a návštevníkov z Talianska alebo iných vysoko rizikových oblastí koronavírusu, ako je Taliansko, Čína a Južná Kórea.
• Dodržiavanie pravidiel hygieny pri kašli (podľa pokynov národných ústavov verejného zdravotníctva).
• Ak sa cítime chorí, zostávame doma. Ak má zamestnanec člena rodiny s infekciou koronavírusu, mal by to oznámiť svojim nadriadeným.
• Vyhýbajte sa uzavretým priestorom / miestnostiam s veľkým počtom osôb a zaistite pravidelné vetranie uzavretých priestorov.
• Čistenie a pravidelná dezinfekcia predmetov a povrchov, ktorých sa často dotýkame.

Na služobných cestách:

• Všetky cesty do Talianska alebo iných vysoko rizikových oblastí napadnutých koronavírusom sú zakázané až do ďalšieho oznámenia.
• Na všetkých služobných cestách by sa mali dodržiavať preventívne hygienické opatrenia. Vyvarujte sa kontaktom s ľuďmi, ktorí vykazujú známky infekcie.
• Po návrate zo všetkých služobných ciest sledujte svoje zdravie asi 14 dní – ak sa vyskytne horúčka, slabosť, únava a kašeľ, poraďte sa s lekárom a zostaňte doma.
• Zamestnanci, ktorí boli v posledných 14 vo vysoko rizikových oblastiach koronavírusu, ako je Taliansko, Čína, Južná Kórea, by mali túto skutočnosť ihneď oznámiť svojim nadriadeným a zostať doma.

Stretnutia a akcie:

• Počet stretnutí, akcií a školení v našich prevádzkach bude znížený a budú odložené na vhodnejší čas.
• Ak je to možné, používame alternatívne komunikačné možnosti na veľké vzdialenosti, jako sú telekonferenčné hovory alebo Skype hovory.
• Budeme odkladať všetky stretnutia a návštevy zákazníkov a obchodných partnerov prichádzajúcich z Talianska a ďalších vysoko rizikových oblastí postihnutých infekciou koronavírusu, pokiaľ sa nezistí, že koronavirová situácia je pod kontrolou.

Návštevy mimo spoločnosti HELIOS:

• Všetci návštevníci v pobočkách HELIOS (zákazníci, obchodní partneri, dodávatelia, odberatelia) nás musia informovať, či za posledných 14 dní navštívili vysoko rizikové oblasti postihnuté koronavírusom, ako je Taliansko, Čína, Južná Kórea. V takýchto prípadoch nie je návštevníkom vstup povolený.
• Všetkým návštevníkom v pobočkách HELIOS by mala byť pred vstupom do našich priestorov skontrolovaná teplota. Návštevy s horúčkou nemajú povolený vstup do areálu.
• HELIOS poskytuje vyhradené miesta a zariadenia pre dodávateľov, napr. vodičov kamiónov.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu počas tejto výnimočnej situácie.
Ak budete potrebovať aktualizácie, sú vám k dispozícii vaše pravidelné kontaktné osoby vo všetkých spoločnostiach HELIOS.

S pozdravom,

Správna rada HELIOS

Ďalšie novinky