info@kansai-helios.sk
+421 905 536 326

KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o. na mape

Sídlo spoločnosti

KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o.
Rosinská 15/A
010 08 Žilina

IČO: 31 611 851
IČ DPH: SK2020446307

Tel.: 041/5177 100
Fax: 041/5177 111

E-mail (všeobecné otázky): helios@kansai-helios.sk
E-mail (objednávky): odbyt@kansai-helios.sk