info@kansai-helios.sk
+421 918 372 884

Člen globálnej skupiny

Helios je členom jedného z popredných výrobcov farieb a náterov na svete – the KANSAI PAINT group. Vďaka celosvetovej výrobe, distribúcii a predajným aktivitám ponúkame široké možnosti spolupráce pre zákazníkov. Spoľahlivosť, rast a veda sú najdôležitejšie hodnoty, ktoré riadia naše každodenné projekty a pomáhajú nám vytvárať nové produkty a služby podľa požiadaviek zákazníkov.

Ste naším zákazníkom číslo 1

Inteligentné nátery Helios sú definované vysokými štandardmi v oblasti životného prostredia, svojim know-how, vášňou pre inovácie a úsilím o neustále zlepšovanie. Helios Group má svoje pôsobenie vo svete prostredníctvom spoločností a výrobcov až v 18 krajinách a poskytuje tak zákaznícku podporu po celom svete. Rozsiahla sieť a lokálna prítomnosť nám umožňuje považovať každého zákazníka za zákazníka číslo 1. Skupina vyrába širokú škálu výrobkov a riešení vo všetkých segmentoch náterov vďaka mnohým renomovaným značkám. Helios, ako špecialista pre úzku skupinu zákazníkov na trhu, je schopný vyrábať viac výrobkov prispôsobených našim zákazníkom.

number1-228x300
sustainability-e1482249796186

Udržateľný rozvoj v súlade s požiadavkami trhu

Výskum a vývoj Helios Group má jedno z najlepšie vybavených laboratórií vo svete a snaží sa zavádzať nové produkty a rozvíjať ich v súlade s požiadavkami trhu. Zásady starostlivosti o životné prostredie a udržateľnosti sú zavádzané do všetkých segmentov výskumu, vývoja a výrobných procesov. Nové produkty a riešenia sú vyvíjané takým smerom, aby sa znižovalo používanie zdrojov, a zároveň aj znižovali negatívne dopady na životné prostredie s minimalizovaním emisií uhlíka a spotreby energie. Takto sa v spoločnosti Helios využívajú znalosti v prospech našich zákazníkov a širokej verejnosti.

Vedúce postavenie s dobre zavedenými značkami

Helios Group ponúka široký rad náterov a riešení pre rôzne priemyselné odvetvia, profesionálnych používateľov a koncových zákazníkov. Združuje desiatky dôveryhodných značiek. Sme hrdí na to, že udržiavame pozíciu lídra v systémoch značenia ciest v Európe, najväčšieho svetového výrobcu lakov na základné dosky, jedného z najvýznamnejších európskych výrobcov náterových hmôt pre železničný priemysel a poprednej spoločnosti v segmente dekoratívnych náterov na trhoch strednej a východnej Európy. Helios je tiež certifikovaným partnerom medzinárodného automobilového priemyslu.

Inovácie

Pre ľudí v spoločnosti Helios znamenajú inovácie robiť veci novým lepším spôsobom. Inovácie sú teda prezentované na trhoch ako nové výrobky a služby, ale dajú sa tiež nájsť všade vo vnútri spoločnosti, vo výrobe a zariadeniach výskumu a vývoja a v rámci procesov. Viac o našich inovatívnych produktoch zistite na našej stránke Helios Group page.

innovation