info@kansai-helios.sk
+421 905 536 326

Kontakt

Rýchle kontakty:

Telefón: +421 905 536 326
Fax: +421 041/5177 111

 

E-mail (všeobecné otázky): helios@kansai-helios.sk
E-mail (objednávky): odbyt@kansai-helios.sk

Address:

KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o.
Rosinská 15/A
010 08 Žilina
Slovenská republika

 

IČO: 31 611 851
IČ DPH: SK2020446307

Pracovný čas:

Po – Pia
7:30 – 15:30

Nechajte nám správu:

  Poskytnuté informácie použijeme iba na účely korešpondencie.


   

  Vedenie spoločnosti

  Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
  Vojtěch Doubrava Konateľ vojtech.doubrava@kansai-helios.cz
  Ing. Jaromír Mikula Finančný riaditeľ +420 736 798 154 jaromir.mikula@kansai-helios.cz
  Peter Kosa Prokurista, Vedúci skladu a logistiky +421 918 372 884 peter.kosa@kansai-helios.sk
  Dokumentácia k farbám technické listy, karty bezpečnostných údajov info@kansai-helios.sk

  Marketingové oddelenie

  Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
  Naďa Majdanová, B.S.B.A. Marketingový špecialista +421 905 529 048 nada.majdanova@kansai-helios.sk

  Obchodné oddelenie

  DEKORATÍVNE NÁTERY
  Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
  Milan Michalovič Obchodný riaditeľ dekoratívnych náterov +421 905 536 325 milan.michalovic@kansai-helios.sk
  Marián Nemky Obchodný manažér pre západné a južné Slovensko +421 917 681 934 marian.nemky@kansai-helios.sk
  Mgr. Peter Macák Obchodný manažér pre západné a južné Slovensko +421 917 699 401 peter.macak@kansai-helios.sk
  Darina Nekorancová Obchodný manažér pre stredné a severné Slovensko +421 905 536 324 darina.nekorancova@kansai-helios.sk
  Roman Kliment Obchodný manažér pre stredné a severné Slovensko +421 905 536 323 roman.kliment@kansai-helios.sk
  Jana Klesová Obchodný manažér pre východné Slovensko +421 917 667 506 jana.klesova@kansai-helios.sk
  Peter Kasman Aplikačný technik +421 905 887 922 peter.kasman@kansai-helios.sk
  Filip Bunčo Technik – miešacie zariadenia +421 905 701 898 filip.bunco@kansai-helios.sk
  AUTOLAKY
  Vladimír Chovanec Obchodný riaditeľ autolakov +421 908 901 329 vladimir.chovanec@kansai-helios.sk
  Marek Kosa Obchodný manažér pre stredné a západné Slovensko +421 918 421 351 marek.kosa@kansai-helios.sk
  Branislav Síč Aplikačný technik +421 918 879 455 branislav.sic@kansai-helios.sk
  PRIEMYSELNÉ NÁTERY NA DREVO
  Alois Michalec Obchodný manažér pre SR a ČR +420 605 276 527 alois.michalec@kansai-helios.sk
  PRIEMYSELNÉ NÁTERY
  Dušan Ďurinda Vedúci predaja pre priemyselné nátery +421 905 193 446 dusan.durinda@kansai-helios.sk

  Ekonomické oddelenie

  Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
  Ing. Katarína Mokrá Vedúca ekonomického oddelenia +421 907 750 761 katarina.mokra@kansai-helios.sk
  Anna Bravčeková Účtovníčka +421 908 997 767 anna.bravcekova@kansai-helios.sk
  Anna Hrabovská Účtovníčka +421 908 455 613 anna.hrabovska@kansai-helios.sk

  Fakturačné oddelenie

  Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
  Darina Gánoczyová Vedúca fakturačného oddelenia +421 905 597 857 odbyt@kansai-helios.sk
  Peter Kosa Prokurista,Vedúci skladu a logistiky +421 918 372 884 peter.kosa@kansai-helios.sk
  Lenka Lacková Fakturácia a klientsky servis – dekoratívne nátery +421 915 394 886 lenka.lackova@kansai-helios.sk
  Dušan Kucharčík Fakturácia a klientsky servis – autolaky, priemyselné nátery +421 918 865 771 dusan.kucharcik@kansai-helios.sk

  Sklad Žilina

  Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
  Ján Širanec Vedúci skladu +421 918 867 449
  Richard Chupáň Skladník +421 908 756 771
  Marek Zuziak Skladník +421 908 915 614
  Michal Repkovský Skladník +421 918 421 349

  Sklad Šintava

  Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
  Peter Mečiar Vedúci skladu a fakturácia +421 918 867 448 sklad.sered@kansai-helios.sk
  Marián Štefánik Skladník +421 918 421 559 sklad.sered@kansai-helios.sk
  Jozef Holub Skladník +421 918 419 716 sklad.sered@kansai-helios.sk
  Martin Mečiar Skladník +421 908 756 714 sklad.sered@kansai-helios.sk

  Maloobchodná predajňa Žilina

  Meno, Priezvisko Pozícia Tel.kontakt Email
  Ján Hranica Vedúci predajne +421 905 536 326 jan.hranica@kansai-helios.sk 
  Juraj Súkeník Pracovník predajne +421 917 741 904 jan.hranica@kansai-helios.sk 
  Marián Kavec Pracovník predajne +421 908 756 662 jan.hranica@kansai-helios.sk