[email protected]
+421 905 536 326

Cestné značenie

Helios, ako popredný výrobca materiálov na dopravné značenie ciest v mnohých krajinách Európy, ponúka kompletný rad produktových riešení pre každú požiadavku. Zákazníci majú výhodu z našej medzinárodnej servisnej a predajnej siete ako aj z rýchleho prístupu k veľkému množstvu vysokokvalitných materiálov na dopravné značenie ciest.

Značky SIGNODUR, SIGNOFORM, SIGNOFILL, SIGNOTHERM, SIGNOCRYL, VERONIL, HELIOCRYL a REMO predstavujú špičkové farby na značenie ciest, vyrábané spoločnosťami KANSAI HELIOS a KANSAI HELIOS Austria GmbH. Značky sú certifikované podľa niektorých národných a európskych noriem, aby boli splnené všetky potrebné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky a problematiky životného prostredia.

road

Pre viac informácií kontaktujte priamo, vedúceho segmentu priemyselných náterov, pána Ďurindu telefonicky na čísle +421 905 193 446, alebo emailom na [email protected].

Naše značky v oblasti materiálov cestného značenia: