[email protected]
+421 905 536 326

Klíma a životné prostredie

Základné hodnoty KANSAI HELIOS – dnes pre zajtrajšok

Náš záväzok voči životnému prostrediu je zakotvený v základných princípoch KANSAI HELIOS. Našou ambíciou je správať sa zodpovedne k prírode a prijímať opatrenia v oblasti klímy v rámci celého nášho hodnotového reťazca. Klimatické zmeny riešime obchodným modelom, ktorý zníži náš vplyv na životné prostredie.

V spoločnosti KANSAI HELIOS sa snažíme sa zlepšiť naše environmentálne vlastnosti a vybudovať uhlíkovo neutrálnu budúcnosť. V rámci iniciatívy We turn it green (Robíme svet zelenším) sa od roku 2020 zameriame na konkrétne ekologické akcie v štyroch prioritných oblastiach:

Produkty

S našimi produktmi a riešeniami vytvárame hodnotu pre našich zákazníkov a pozitívne ovplyvňujeme životné prostredie. Vyvíjame nové nátery a riešenia s cieľom znížiť spotrebu všetkých druhov zdrojov a uhlíkovú stopu našich produktov. Zároveň pomáhame našim zákazníkom zlepšovať ich procesy z hľadiska životnosti náteru alebo celkovej optimalizácie procesu.

Výroba

Zrýchľujeme naše kroky, aby sme fungovali efektívnejšie, spravovali zdroje a materiály zodpovedne, ako aj znižovali emisie, odpad a všetky ostatné vplyvy.

Nákup

Znižujeme dopad nerastných surovín pomocou obnoviteľnej energie a recyklovateľných riešení. Naša spolupráca s dodávateľmi je založená na kritériách trvalej udržateľnosti a environmentálnych požiadavkách.

Ľudia

Vo všetkých oblastiach našej činnosti sa snažíme integrovať opatrenia a rozhodnutia, do našej každodennej práce, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Naším cieľom je povzbudiť všetky zainteresované strany, aby prijali opatrenia na zmiernenie vplyvu klimatických zmien.

Bezpečnosť a zdravie

Udržiavanie ľudí a životného prostredia bezpečným a zdravým (ESH) je pre KANSAI HELIOS najdôležitejšie.

Nula nehôd a zdravé pracovné prostredie

Bezpečnosť v zamestnaní a zdravie je úzko späté s našimi obchodnými činnosťami a zavedeným správaním sa/fungovaním. Týka sa každého v KANSAI HELIOS, od top manažérov po zamestnancov, ako aj našich dodávateľov. Snažíme sa dosiahnuť Víziu Nula keď sa jedná o nehody, choroby a zranenie pri práci.

 

Pod iniciatívou Hero for Zero (Hrdina za Nulu) zvyšujeme BOZP aktivity a povzbudzujeme zamestnancov aby sa aktívne zapájali pri zabezpečení ich vlastnej bezpečnosti a zdravia, ako aj iných.

 

Pomocou aktivít a programov na pracovisku sa staráme o blahobyt našich zamestnancov g a zvyšujeme povedomie o dôležitosti zdravého životného štýlu.

Udržateľný výskum a inovácia

Výskum a inovácia sú ústredné ambíciám KANSAI HELIOS pre vytvorenie hodnoty pre našich zákazníkov, pričom sa snažíme dosiahnuť po pozitívny dopad na životné prostredie. Naši výskumníci vyvíjajú nové riešenia, ktoré zabezpečujú riziká životného prostredia, bezpečnosti a zdravia, ako aj zvyšujú vlastnosti našich náterov.

 

Náš výskum sa zameriava na vývoj náterov na báze vody, ultra pevných/trvácnych náterov, rôznych funkčných náterov, náterov a polymérov, v ktorých surové materiály sú z obnoviteľných zdrojov, ako aj low-VOC technológie/ s nízkym obsahom škodlivých častíc.

Dávať naspäť spoločnosti

Počas svojej histórie, KANSAI HELIOS úzko spolupracoval s lokálnymi komunitami. Naša zodpovednosť voči spoločnosti je preukázaná projektami, ktoré podporujú vzdelávanie detí a kreativitu. Obzvlášť kladieme dôraz na projekty spojené so zachovaním kultúrneho dedičstva a taktiež aktívne podporujeme športy a zdravý životný štýl.

Dúha úsmevov

Pozorne sledujeme/kontrolujeme naše životné prostredie a akékoľvek udalosti, a snažíme sa konať sociálne zodpovedným spôsobom, vždy keď je naša pomoc/podpora najviac potrebná. Vďaka našej iniciatíve Rainbow of smiles (Dúha úsmevov), ktorá je hlavne zameraná na deti, podporujeme deti, škôlky, športy a kreatívne projekty a pomáhame vždy keď je naša pomoc potrebná.

Zachovanie kultúrneho dedičstva

Uvedomujeme si dôležitosť zachovania tradícií v lokálnom prostredí, a preto podporujeme projekty spojené so zachovaním kultúrneho dedičstva.

 

Športy a spojené hodnoty

Podporujeme programy a organizácie, ktoré podporujú športy a zdravý a aktívy životný štýl. Prispievame k rozvoju športovej kultúry v Slovinsku pomocou nášho partnerstva s basketbalovým klubom KANSAI HELIOS Domžale. Rast prvého tímu, a nadovšetko neustále zlepšovanie mládeže a basketbalovej školy s viac ako 600 deťmi, sú úspechy na ktoré sme najviac hrdý.

Vrátane obchodu/obchodných aktivít

Poskytujeme pracovné prostredie, ktoré odstraňuje bariéry a vytvára možnosti pre zamestnancov s handicapom. Pomocou školiacich programov a praktických cvičení sa delíme o naše znalosti so študentami.