[email protected]
+421 905 536 326

Práškové nátery

Mnoho rôznych typov. Vysoký potenciál úspory energie. Vynikajúca flexibilita

Práškové nátery vyrábané v KANSAI HELIOS otvárajú úplne nové vnímanie funkčných lakov budúcnosti. Rembrandtin s.r.o. ponúka tri rôzne značky z domu KANSAI HELIOS s veľkými výhodami: docielia, aby Váš produkt vyzeral lepšie a vydržal dlhšie.

Okrem toho sú šetrné k životnému prostrediu bez organických rozpúšťadiel a prakticky bez znečistenia. Vďaka regenerácii nadmerne rozstrekovaného prášku a ľahkej likvidácii odpadu práškové nátery pomáhajú chrániť životné prostredie. Práškové nátery sú preto dokonalým riešením pre každú priemyselnú aplikáciu a ich význam v mnohých priemyselných odvetviach každý rok výrazne stúpa.

Práškové nátery sú súčasťou nášho kompletného programu povrchovej úpravy a používajú sa v rôznych segmentoch a na najrôznejšie produkty – napríklad na stavebné stroje.
Naše Európske výrobné závody sú známe svojou širokou škálou produkčných možností, účinnými riešeniami na mieru v práškových náteroch a efektívnymi schopnosťami dať zákazníkovi pridanú hodnotu pre jeho produkt.

Skupina pracuje na princípe neustáleho zlepšovania procesov a investícií do nových zariadení a technológií, ktoré vytvárajú hodnotu pre našich zákazníkov

Kontaktujte nás pre viac informácií:

Ak chcete pridať účinné vlastnosti vašim povrchom a zistiť viac o našich práškových náteroch, kontaktujte nás.

Naše značky v oblasti práškových náterov: