[email protected]
+421 905 536 326

Nátery vločkového zinkovania

REMCOR, systém vločkového zinkovania, je metóda, pri ktorej sa bez elektrického prúdu nanáša vrstva s katodickou ochranou. Ďalšie vrchné krycie nátery zvyšujú odolnosť. Náterový systém je špeciálne určený na vysokoúčinnú ochranu proti korózii s prispôsobiteľnými vlastnosťami.

REMCOR, systém vločkového zinkovania, sa javí ako správna voľba vzhľadom na široký rozsah aplikácií, a to od automobilového a stavebného priemyslu po úpravu komerčných vozidiel, poľnohospodárskych zariadení ako aj strojárskych výrobkov všeobecne. Systém sa skladá zo základného náteru (REMCOR BASE) a vrchného náteru (REMCOR TOP). Celková hrúbka aplikácie je medzi 8 a 12 μm.

VLASTNOSTI V SKRATKE

  • Vysoká katodická ochrana proti korózii
  • Definované trecie vlastnosti
  • Dobrá priľnavosť a odolnosť proti oderu
  • Vysoká chemická odolnosť
  • Elektrická vodivosť
  • Extrémne tenká vrstva (8-12 μm)
  • Úspora zdrojov

Systém vločkového zinkovania REMCOR sa ukázal ako správna voľba pre široké spektrum aplikácií, od automobilového priemyslu a stavebníctva až po prestavbu úžitkových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a strojárstva všeobecne.

vlocky-1

Pre viac informácií priamo kontaktujte p. Ďurindu telefonicky na čísle +421 905 193 446 alebo emailom na [email protected].

Naša značka v oblasti vločkového zinkovania: