[email protected]
+421 905 536 326

Aktuality

Aktuálne informácie spoločnosti HELIOS k vypuknutiu nákazy koronavírusu 5.3.2021 (COVID-19)

Na základe epidemiologickej situácie sa reakcie v jednotlivých štátoch a zmierňovanie obmedzení
v rôznych krajinách, kde spoločnosť HELIOS pôsobí, líšia. Preto zostáva naším hlavným záujmom
zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a ďalších zúčastnených strán. Zatiaľ čo výrobné závody
HELIOS bežia nepretržite bez akýchkoľvek prerušení, naši zamestnanci, pokiaľ je to možné, stále
pracujú hlavne na diaľku. Súčasne zostáva pre zamestnancov, obchodných partnerov aj návštevníkov,
externých dodávateľov a vodičov nákladných vozidiel v platnosti niekoľko preventívnych opatrení a
pokynov.

Vaše štandardné kontakty v spoločnostiach HELIOS máte vždy k dispozícii, ale miesto osobných
schôdzok uprednostňujeme možnosti rokovania na diaľku, ako sú telekonferencie, hovory Skype alebo
MS Teams.

Pozývame vás na návštevu našich maloobchodných predajní pre domácich majstrov Mavrica v Slovinsku
a
Fritze Lacke v Rakúsku, ktoré boli v predchádzajúcich týždňoch znovu otvorené.

Ďalšie novinky