[email protected]
+421 905 536 326

Aktuality

Situácia na trhu surovín dosiahla kritický bod

Obrovské problémy na trhu surovín vystavujú európsky priemysel náterových hmôt veľkému tlaku a ďalej zhoršujú aktuálne ťažkosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Rastúci dopyt po surovinách, nedostatočné prepravné zdroje a niekoľko uplatnení výnimiek na základe zásahu vyššej moci dodávateľov surovín spôsobujú nedostatok zásadných surovín po celom svete. Spoločnosť HELIOS vám prináša prehľad aktuálnej situácie.

Suroviny sú jedným z najdôležitejších výrobných faktorov pre každé odvetvie. Avšak v prípade chemického priemyslu hrajú suroviny ešte oveľa dôležitejšiu úlohu z dôvodu náročnosti tohto priemyslu na suroviny. Aj drobné fluktuácie na trhu surovín majú obrovský vplyv na výrobné procesy.

Trh aktuálne zápasí s rastúcim dopytom po surovinách. Túto situáciu spôsobuje predovšetkým očakávané oživenie ekonomiky, ktoré ešte viac zvýrazňuje uplatnenie výnimiek na základe zásahu vyššej moci dodávateľmi dôležitých surovín. Okrem toho sa objavujú nedostatky v dodávkach a celosvetový nedostatok prepravných kontajnerov, čo vedie k nedostatočným prepravným zdrojom a dramatickému nárastu prepravných nákladov v smere z Ázie do Európy. Tieto znepokojujúce okolnosti vystavujú európsky priemysel náterových hmôt veľkému tlaku a ďalej zhoršujú existujúce ťažkosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19.

V tomto okamihu nemáme podrobné informácie od našich dodávateľov týkajúce sa obdobia trvania nedostatočnej ponuky alebo prerušenia dodávok. Aj naďalej sledujeme vývoj a zodpovedajúcim spôsobom reagujeme. Avšak aj napriek tomu aktuálne nemôžeme vylúčiť možnosť, že tento dramatický vývoj ovplyvní aj našu schopnosť dodávať. Všetkým nám záleží na rýchlej obnove trhu surovín a robíme maximum pre zmiernenie vplyvov tejto celosvetovej situácie!

Viac informácií o vývoji na trhu surovín nájdete na adrese www.cepe.org.

Ďalšie novinky