[email protected]
+421 905 536 326

Aktuality

Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu No.2 (COVID-19)

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

Európske orgány prijímajú opatrenia na ochranu zdravia, bezpečnosti a dobrých životných podmienok
občanov, pretože sa zhoršuje situácia s prepuknutím nákazy koronavírusu (COVID19). V súlade s tým aj
v spoločnosti HELIOS ďalej zintenzívňujeme reakciu našej organizácie.
Momentálne sú všetky výrobné miesta HELIOS prevádzkované bez prerušenia, čo najviac vyrábajú a
expedujú. Staráme sa o vysokú úroveň zásob vo všetkých výrobných závodoch, s našimi obchodnými
spoločnosťami a veľkými distribútormi. V stredu 18. marca 2020 pozastaví naša spoločnosť Ecopolifix SRL
so sídlom v Taliansku všetky pracovné činnosti do stredy 25. marca 2020 pre obe výrobné miesta Riese
Pio X a Tezze sul Brenta.

Ako preventívne opatrenie proti ďalšiemu šíreniu koronavírusu (COVID19) sme našim zamestnancom dali
pokyn, aby podľa možnosti pracovali z domu, aby sa minimalizoval každodenný kontakt. Vaše pravidelné
kontakty v rámci HELIOS vám zostanú k dispozícii prostredníctvom mobilných telefónov, emailov a iných
alternatív na veľké vzdialenosti, napríklad telefonického konferenčného hovoru alebo Skype hovoru.
Keďže všetky výrobné závody HELIOS sídlia v Európe, už teraz čelia rôznym situáciám z dôvodu ohrozenia
zdravia a opatrení prijatých orgánmi. Budeme sa usilovne snažiť minimalizovať dopad týchto opatrení na
našu prevádzku, situácia sa však každý deň mení. Je nám ľúto, že vás informujeme, že už nemôžeme
zaručiť splnenie všetkých našich potvrdených dodacích termínov a objednávok. To isté platí aj pre nové
objednávky, v prípade ktorých niesme schopní potvrdiť určený datum dodania.

V nasledujúcich dňoch sa budeme snažiť zabezpečiť, aby naši zákazníci mali stále prístup k našim
produktom prostredníctvom našich distribútorov alebo iných spoločností v rámci HELIOS. V súlade s tým
vás naše lokálne spoločnosti informujú o stave dodávky a to aj samostatne.

Prirodzene robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme predišli akýmkoľvek odchýlkam od našich
vysokých štandardov služieb a pripravujeme sa na obnovenie našich dobre zaužívaných služieb, keď ustúpi
ochorenie koronavírusu (COVID19) a uvoľnia sa súčasné prísne preventívne opatrenia.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu počas tejto výnimočnej situácie. Tešíme sa na spoločné riešenia
nadchádzajúcich výziev a na rozšírenie našej spolupráce v budúcnosti.

S pozdravom,

Správna Rada HELIOS

Ďalšie novinky