[email protected]
+421 905 536 326

Aktuality

Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu No.3 (COVID-19)

Všetky HELIOS / REMBRANDTIN výrobné závody sú v prevádzke bez narušenia s vínimkou talianskej
spoločnosti
Ecopolifix SRL. V minulom týždni sme navýšili naše zásoby o posílenie expedície vo všetkých
produkčních sieťach. Sme tiež v blízkom kontakte s našimi dodávateľmi za účelom posúdenia možných
rizík v dodávateľských reťazcoch. V tejto chvíli takmer nepociťujeme narušenie dodávok surovín.
Robíme maximum, aby sme udržali naše služby na najvyššej možnej úrovni. Situácia s dodávateľmi sa
však naprieč Európou a dopravnými spoločnosťami denne mení, preto prosíme, vezmite to do úvahy pri
meškaní dodávok a dlhšej čakacej dobe. V prípade nečakaných komplikácií s našimi dodávkami Vás
budeme okamžite informovať.

Naša maloobchodná predajňa (HELIOS SLOVAKIA s.r.o., Rosinská 15A, 010 08 Žilina) je z dôvodu
nariadenia Vlády SR od 14. 3. 2020 (až do odvolania nariadenia) pre zákazníkov uzatvorená s výnimkou
živnostníkov.

V skupine HELIOS / REMBRANDTIN denne monitorujeme aktuálnu situáciu ohľadom šírenia
koronavírusu (COVID19) a zavádzame všetky potrebné opatrenia. Súčasne sa snažíme zaistiť
nepretržitý tok našich služieb. Naším prvoradým záujmom je zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov
i všetkých ostatných. V posledných dvoch týždňoch sme pripravili niekoľko pokynov a opatrení na
dodržiavanie príslušných hygienických štandardov v kanceláriách, zdieľaných priestoroch a výrobných
závodoch. Doplnili sme tiež ďalšie pokyny a opatrenia pre všetkých návštevníkov a externých
dodávateľov skupiny HELIOS / REMBRANDTIN.

S cieľom obmedzenia fyzického kontaktu sme umožnili našim zamestnancom pracovať z domu, tam kde
to je možné. Zrušili sme všetky služobné cesty, školenia, vzdelávacie aktivity a podujatia, rovnako ako
ďalšie neurgentná stretnutie. Stále sme Vám k dispozícii prostredníctvom našich štandardných kontaktov
v spoločnostiach HELIOS / REMBRANDTIN na emailoch, mobilných telefónoch a ďalších alternatívnych
možnostiach vzdialenej komunikácie, ako sú telekonferencie alebo konferencie Skype.

Dúfame, že uvedené opatrenia nám pomôžu zaistiť čo najmenšie narušenie našej komunikácie, dodávok
a efektivity obchodných vzťahov. Veríme, že spoločne prekonáme ťažkosti a vybudujeme ešte silnejší
základ pre dobu, v ktorej sa situácia vráti k normálnemu stavu

Ďalšie novinky