info@kansai-helios.sk
+421 918 372 884

Aktuality

Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu No.3 (COVID-19)
Všetky HELIOS / REMBRANDTIN výrobné závody sú v prevádzke bez narušenia s vínimkou talianskejspoločnosti Ecopolifix SRL. V minulom týždni sme navýšili naše zásoby o posílenie expedície vo všetkýchprodukčních sieťach. Sme tiež v blízkom kontakte s našimi dodávateľmi za účelom posúdenia možnýchrizík v dodávateľských reťazcoch. V tejto chvíli takmer nepociťujeme narušenie dodávok surovín.Robíme maximum, aby sme...
Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu No.2 (COVID-19)
Vážení zákazníci a obchodní partneri, Európske orgány prijímajú opatrenia na ochranu zdravia, bezpečnosti a dobrých životných podmienokobčanov, pretože sa zhoršuje situácia s prepuknutím nákazy koronavírusu (COVID-19). V súlade s tým ajv spoločnosti HELIOS ďalej zintenzívňujeme reakciu našej organizácie.Momentálne sú všetky výrobné miesta HELIOS prevádzkované bez prerušenia, čo najviac vyrábajú aexpedujú. Staráme sa o vysokú úroveň...
Vyjadrenie spoločnosti ku koronavírusu No. 1 (COVID-19)
Za posledné dva mesiace sme každý deň monitorovali vývoj v súvislosti s prepuknutím koronavírusu (COVID-19) a poskytovali sme poradenstvo a pravidelné aktualizácie. Keďže vírus bo detekovaný na viacerých miestach naprieč Európou, zintenzivňujeme reakciu našej organizácie. Všetky výrobné závody skupiny HELIOS sa nachádzajú v Európe a pracujú nepretržite. V túto chvíľu si nie sme vedomí žiadnych...